Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene siječanj-ožujak 2014


 
R.br. Naziv vrste Prosječna cijena                       siječanj - ožujak 2014.
1. ARBUN 15,23
2. BATOGLAVAC  13,09
3. BEŽMEK 12,69
4. BUKVA 11,55
5. CIPLI 22,86
6. DAGNJA 13,64
7. FRATAR 60,53
8. GAVUN OBIČNI 26,74
9. GAVUN OLIGA 36,27
10. GIRA OBLICA 10,12
11. GIRA OŠTRULJA 12,77
12. GOF 51,94
13. GOLUB 6,91
14. GRDOBINA 47,78
15. HAMA 32,00
16. HLAP 218,92
17. HOBOTNICA 41,80
18. IVERCI 50,06
19. JAKOVLJEVA KAPICA 51,37
20. JASTOG 219,57
21. JEGULJA 62,85
22. JEŽEVI 19,35
23. KAMENICA 8,52
24. KANOĆA 9,34
25. KANTAR 52,63
26. KANJAC 18,64
27. KAPICE 18,73
28. KAVALA 97,84
29. KIRNJA 84,54
30. KOKOŠ 10,00
31. KOKOTI 46,67
32. KOMARČA 90,73
33. KORAF 50,00
34. KOVAČ 128,36
35. KOZICE 31,35
36. KUĆICA 61,88
37. KUNJKA 44,06
38. LIGNJA 67,55
39. LIGNJUN 12,35
40. LISTOVI - ŠVOJE 54,43
41. LUBIN 98,55
42. MAČKE 17,27
43. MODRAŠ 18,78
44. MURINA 14,50
45. MUZGAVAC 18,17
46. OKAN 8,58
47. OSLIĆ 27,01
48. OVČICA 52,19
49. PAGAR 132,88
50. PAS KOSTELJ 43,59
51. PAS MEKUŠ 30,49
52. PATARAČA 17,94
53. PAUK 13,46
54. PIC 64,33
55. PIŠMOLJ 11,94
56. PRNJAVICA 56,47
57. RAKOVICA 39,30
58. RAŽE 20,90
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 9,42
60. ROMBI 93,31
61. RUMENKA 27,18
62. SALPA 14,74
63. SIPA 32,44
64. SIPICE 19,06
65. ŠARAG 96,02
66. ŠKAMP 76,70
67. ŠKARAM 19,20
68. ŠKRPINA 118,13
69. ŠKRPUN 24,01
70. ŠPAR 11,68
71. TABINJA 15,03
72. TRLJA BLATARICA 14,00
73. TRLJA KAMENJARKA 48,80
74. UGOR 16,47
75. UGOTICA 8,84
76. UŠATA 18,34
77. VOLCI 17,73
78. VRANA 32,29
79. ZEZAVAC 15,52
80. ZUBATAC 116,25