Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za obračunsko razdoblje travanj-lipanj 2016.


 
R. br. Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) travanj - lipanj 2016. 
1. ARBUN 16,10
2. BATOGLAVAC (divlji arbun) 15,36
3. BEŽMEK 18,77
4. BUKVA 6,86
5. CIPLI 20,19
6. DAGNJA 10,55
7. FRATAR 51,55
8. GAVUN OBIČNI 23,60
9. GAVUN OLIGA 35,54
10. GIRA OBLICA 11,04
11. GIRA OŠTRULJA 13,78
12. GOF 56,06
13. GOLUB 8,60
14. GRDOBINA 47,84
15. HAMA 20,00
16. HLAP 233,27
17. HOBOTNICA 41,00
18. IVERCI 56,97
19. JAKOVLJEVA KAPICA 49,40
20. JASTOG 310,06
21. JEGULJA 76,95
22. JEŽEVI 13,40
23. KAMENICA 20,76
24. KANOĆA 21,73
25. KANTAR 46,99
26. KANJAC 19,04
27. KAPICE 14,10
28. KAVALA 117,55
29. KIRNJA 124,80
30. KOKOŠ 23,88
31. KOKOTI 33,53
32. KOMARČA 53,75
33. KORAF (korbel) 80,00
34. KOVAČ 158,99
35. KOZICE 22,37
36. KUĆICA 68,32
37. KUNJKA 41,17
38. LIGNJA 81,86
39. LIGNJUN 12,22
40. LISTOVI - ŠVOJE 72,36
41. LUBIN 101,37
42. MAČKE 14,65
43. MODRAŠ 16,30
44. MURINA 12,51
45. MUZGAVAC 21,44
46. OKAN 13,16
47. OSLIĆ 28,92
48. OVČICA 53,74
49. PAGAR 143,68
50. PAS KOSTELJ 36,69
51. PAS MEKUŠ 40,20
52. PATARAČA 20,92
53. PAUK 13,31
54. PIC 49,64
55. PIŠMOLJ 10,10
56. PRNJAVICA 62,13
57. RAKOVICA 43,91
58. RAŽE 18,99
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 38,64
60. ROMBI 99,02
61. RUMENKA 28,24
62. SALPA 23,19
63. SIPA 44,91
64. SIPICE 21,77
65. ŠARAG 70,31
66. ŠKAMP 90,58
67. ŠKARAM 33,28
68. ŠKRPINA 147,18
69. ŠKRPUN 29,29
70. ŠPAR 14,71
71. TABINJA 11,68
72. TRLJA BLATARICA 16,02
73. TRLJA KAMENJARKA 47,38
74. UGOR 17,72
75. UGOTICA 8,08
76. UŠATA 16,19
77. VOLCI 12,82
78. VRANA 52,97
79. ZEZAVAC 33,10
80. ZUBATAC 131,88