Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za travanj-lipanj 2014.


 
R. br. Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) travanj  - lipanj 2014. 
1. ARBUN 16,67
2. BATOGLAVAC  7,82
3. BEŽMEK 15,10
4. BUKVA 5,18
5. CIPLI 24,62
6. DAGNJA 11,25
7. FRATAR 72,97
8. GAVUN OBIČNI 23,65
9. GAVUN OLIGA 40,01
10. GIRA OBLICA 9,56
11. GIRA OŠTRULJA 8,74
12. GOF 62,07
13. GOLUB 7,26
14. GRDOBINA 50,43
15. HAMA 60,00
16. HLAP 238,53
17. HOBOTNICA 42,74
18. IVERCI 52,23
19. JAKOVLJEVA KAPICA 52,41
20. JASTOG 273,77
21. JEGULJA 15,00
22. JEŽEVI 14,62
23. KAMENICA 9,47
24. KANOĆA 19,53
25. KANTAR 49,45
26. KANJAC 17,13
27. KAPICE 20,48
28. KAVALA 114,32
29. KIRNJA 106,29
30. KOKOŠ 16,00
31. KOKOTI 36,79
32. KOMARČA 87,36
33. KORAF 50,00
34. KOVAČ 161,89
35. KOZICE 29,44
36. KUĆICA 72,96
37. KUNJKA 44,40
38. LIGNJA 75,11
39. LIGNJUN 12,35
40. LISTOVI - ŠVOJE 60,54
41. LUBIN 109,73
42. MAČKE 15,93
43. MODRAŠ 23,45
44. MURINA 14,94
45. MUZGAVAC 18,12
46. OKAN 10,39
47. OSLIĆ 28,94
48. OVČICA 69,71
49. PAGAR 153,65
50. PAS KOSTELJ 35,80
51. PAS MEKUŠ 40,29
52. PATARAČA 18,49
53. PAUK 14,66
54. PIC 72,74
55. PIŠMOLJ 10,97
56. PRNJAVICA 62,81
57. RAKOVICA 40,74
58. RAŽE 22,98
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 10,00
60. ROMBI 99,22
61. RUMENKA 35,10
62. SALPA 22,79
63. SIPA 39,70
64. SIPICE 20,32
65. ŠARAG 107,30
66. ŠKAMP 77,76
67. ŠKARAM 47,58
68. ŠKRPINA 139,34
69. ŠKRPUN 17,18
70. ŠPAR 12,61
71. TABINJA 11,46
72. TRLJA BLATARICA 16,21
73. TRLJA KAMENJARKA 50,81
74. UGOR 16,76
75. UGOTICA 9,03
76. UŠATA 17,57
77. VOLCI 16,07
78. VRANA 31,64
79. ZEZAVAC 15,52
80. ZUBATAC 124,87