Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za listopad - prosinac 2014.


R. br. Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) listopad  - prosinac 2014. 
1. ARBUN 16,82
2. BATOGLAVAC  11,87
3. BEŽMEK 14,95
4. BUKVA 9,88
5. CIPLI 11,18
6. DAGNJA 11,01
7. FRATAR 45,37
8. GAVUN OBIČNI 29,42
9. GAVUN OLIGA 25,26
10. GIRA OBLICA 11,23
11. GIRA OŠTRULJA 10,21
12. GOF 40,56
13. GOLUB 9,06
14. GRDOBINA 48,48
15. HAMA 30,00
16. HLAP 224,00
17. HOBOTNICA 36,47
18. IVERCI 63,01
19. JAKOVLJEVA KAPICA 52,22
20. JASTOG 111,11
21. JEGULJA 62,78
22. JEŽEVI 25,00
23. KAMENICA 15,72
24. KANOĆA 9,47
25. KANTAR 41,27
26. KANJAC 17,33
27. KAPICE 19,14
28. KAVALA 103,67
29. KIRNJA 85,97
30. KOKOŠ 14,67
31. KOKOTI 38,67
32. KOMARČA 45,87
33. KORAF 145,71
34. KOVAČ 132,90
35. KOZICE 27,09
36. KUĆICA 70,00
37. KUNJKA 50,06
38. LIGNJA 50,86
39. LIGNJUN 11,05
40. LISTOVI - ŠVOJE 63,70
41. LUBIN 100,86
42. MAČKE 15,68
43. MODRAŠ 13,23
44. MURINA 12,22
45. MUZGAVAC 16,54
46. OKAN 16,76
47. OSLIĆ 26,11
48. OVČICA 57,39
49. PAGAR 81,23
50. PAS KOSTELJ 37,79
51. PAS MEKUŠ 34,28
52. PATARAČA 17,67
53. PAUK 12,72
54. PIC 43,71
55. PIŠMOLJ 10,28
56. PRNJAVICA 58,80
57. RAKOVICA 38,25
58. RAŽE 20,57
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 10,18
60. ROMBI 62,10
61. RUMENKA 34,75
62. SALPA 15,08
63. SIPA 30,65
64. SIPICE 18,99
65. ŠARAG 91,89
66. ŠKAMP 100,15
67. ŠKARAM 19,74
68. ŠKRPINA 120,65
69. ŠKRPUN 18,06
70. ŠPAR 12,03
71. TABINJA 19,36
72. TRLJA BLATARICA 10,92
73. TRLJA KAMENJARKA 41,13
74. UGOR 15,15
75. UGOTICA 9,16
76. UŠATA 23,67
77. VOLCI 14,77
78. VRANA 31,83
79. ZEZAVAC 40,00
80. ZUBATAC 110,44