Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za obračunsko razdoblje listopad-prosinac 2015.


 
R. br. Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) listopad  - prosinac 2015. 
1. ARBUN 14,94
2. BATOGLAVAC (divlji arbun) 15,56
3. BEŽMEK 18,85
4. BUKVA 6,50
5. CIPLI 14,77
6. DAGNJA 10,43
7. FRATAR 42,12
8. GAVUN OBIČNI 22,14
9. GAVUN OLIGA 26,59
10. GIRA OBLICA 10,21
11. GIRA OŠTRULJA 11,43
12. GOF 43,95
13. GOLUB 8,22
14. GRDOBINA 47,43
15. HAMA 56,34
16. HLAP 32,14
17. HOBOTNICA 37,65
18. IVERCI 59,95
19. JAKOVLJEVA KAPICA 64,14
20. JASTOG 311,18
21. JEGULJA 95,51
22. JEŽEVI 8,53
23. KAMENICA 24,33
24. KANOĆA 11,77
25. KANTAR 32,46
26. KANJAC 26,16
27. KAPICE 19,64
28. KAVALA 63,82
29. KIRNJA 88,66
30. KOKOŠ 9,41
31. KOKOTI 38,91
32. KOMARČA 36,60
33. KORAF (korbel) 60,47
34. KOVAČ 121,86
35. KOZICE 23,25
36. KUĆICA 76,54
37. KUNJKA 47,99
38. LIGNJA 62,31
39. LIGNJUN 12,65
40. LISTOVI - ŠVOJE 63,89
41. LUBIN 78,15
42. MAČKE 13,68
43. MODRAŠ 19,11
44. MURINA 11,57
45. MUZGAVAC 17,09
46. OKAN 15,06
47. OSLIĆ 27,55
48. OVČICA 67,12
49. PAGAR 104,78
50. PAS KOSTELJ 35,62
51. PAS MEKUŠ 9,65
52. PATARAČA 21,60
53. PAUK 11,69
54. PIC 7,07
55. PIŠMOLJ 12,18
56. PRNJAVICA 63,91
57. RAKOVICA 37,89
58. RAŽE 20,57
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 10,61
60. ROMBI 70,85
61. RUMENKA 28,39
62. SALPA 17,06
63. SIPA 31,42
64. SIPICE 20,96
65. ŠARAG 81,36
66. ŠKAMP 101,08
67. ŠKARAM 19,85
68. ŠKRPINA 111,83
69. ŠKRPUN 17,20
70. ŠPAR 10,91
71. TABINJA 22,91
72. TRLJA BLATARICA 10,42
73. TRLJA KAMENJARKA 37,75
74. UGOR 16,76
75. UGOTICA 9,06
76. UŠATA 20,13
77. VOLCI 14,30
78. VRANA 25,59
79. ZEZAVAC 33,10
80. ZUBATAC 117,72