Mapa weba    HR  |  EN


Sufinanciranje dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu


Sufinanciranje dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu provodi se kroz sufinanciranje razlike u cijeni između maloprodajne cijene plinskog ulja obojanog plavom bojom i cijene od 5.00 kn po litri (sa PDV-om). Model ostaje nepromijenjen u odnosu na ranija razdoblja, a predviđena je učinkovitija kontrola i inspekcijski nadzor.
Zahtjevi se s naznakom „Za sufinanciranje dijela troškova“ šalju nadležnim Područnim jedinicama odnosno Službi za akvakulturu-Zagreb.

NAPOMENA: Uz svaki podneseni Zahtjev korisnik je u skladu s posebnim propisima dužan dostaviti upravnu pristojbu od 20,00 HRK.
 
Pravilnik (NN 8/2015)
Izmjena Pravilnika (NN 11/2015)
Obrazac zahtjeva za potporu
Obrazac obračuna sufinanciranja

Popis korisnika potpore za I.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za II
.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za III.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za IV.kvartal 2014.

Popis korisnika potpore za I.kvartal 2015.
Popis korisnika potpore za II.kvartal 2015.
Popis korisnika potpore za III.kvartal 2015.