Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest – objava Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphia gladius) i iglana (Tetrapturus belone)


Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je 29. srpnja 2015. godine u „Narodnim novinama“, broj 84/2015 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphia gladius) i iglana (Tetrapturus belone) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_84_1642.html. Izmjenom predmetnog propisa definiran je proceduralni postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu kvote, uvjeti kojima ponuđač mora udovoljiti prije sklapanja Ugovora o zakupu dijela državne kvote za ulov trofejnih primjeraka tune u 2015. godini, postupak slanja Obavijesti o iskrcaju trofejnih primjeraka tune iz rekreacijskog ribolova i postupak prijave ulova ispunjavanjem Obrasca prijave ulova (Prilog 21. – link). Napominjemo, ribolov tune u rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja do 14. listopada.
Izmjenom predmetnog Pravilnika stvoren je preduvjet za objavu Javnog natječaja za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune u 2015. godini čija se objava očekuje početkom kolovoza.
 

30.07.2015