Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest - Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajačicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova


Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je 29. srpnja 2015. godine objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajačicama, klopkastim, udičarskim i  probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova („Narodne novine“ broj 84/2015)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_84_1640.html . Pravilnik propisuje način obavljanja ribolova, konstrukcijsko-tehničke osobine i namjenu pojedinih alata i ribolovne opreme, prostorno – vremenska ograničenja ribolova te redoslijed obavljanja ribolova u pojedinim dijelovima ribolovnog mora. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 148/10 i 25/11) i Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru(»Narodne novine«, br. 63/10, 141/10, 148/10, 52/11, 144/11 i 55/13).  

30.07.2015