Mapa weba    HR  |  EN


VAŽNA OBAVIJEST! Ograničenje obavljanja ribolova pridnenom povlačnom mrežom - koćom u ribolovnim zonama C i D


U svrhu oporavka resursa, ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini („Narodne novine“, broj 94/2015), a kojim se zabranjuje obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom povlačnom mrežom-koćom u ribolovnim zonama C i D u razdoblju od 16. rujna 2015. godine u 00.00 sati do 15. listopada 2015. godine u 24.00 sati.

Za ovakav tip mjere, tj. za one obuhvaćene ovom zabranom, moguće je sufinanciranje odnosno ostvarivanje naknade u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti propisani Uredbom (EU) br. 508/2014 odnosno po odobrenju Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. od strane Europske komisije.

S obzirom da je Republika Hrvatska u okviru Operativnog programa predvidjela sufinanciranje mjera privremene obustave, ali uzimajući u obzir da je postupak odobravanja Operativnog programa još uvijek u tijeku, tj. sama provedba mjera u okviru istog, pa tako i mjera sufinanciranja privremene obustave, još uvijek nije započela, ovim putem vas obavještavamo o osnovnim uvjetima, kriterijima i obvezama koji će morati biti ispunjeni da bi se ostvarilo eventualno pravo na sufinanciranje, uz zadovoljavanje prethodno navedenih uvjeta vezanih uz odobrenje Operativnoga programa.

Jedan od osnovnih uvjeta je da ovlaštenik plovilom koje ide u privremenu obustavu ima ostvarenih ukupno 120 ribolovnih dana u 2013. i 2014. godini, od čega 51% mora biti ostvaren u ribolovnim zonama C i D. Nadalje, da bi ostvarili pravo na potporu, članovi posade ribarskog plovila moraju biti zaposleni kod ovlaštenika za rad na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave, u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka i za vrijeme trajanja privremene obustave, ali ne dovodeći u pitanje uvjet da za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove. Drugim riječima, članovima posade za koje se traži potpora, se za razdoblje privremene obustave, isplaćuje naknada plaće sukladno članku 95. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/2014).

Nadalje, jedan od uvjeta je da se ribarskim plovilom tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti ne smije obavljati nikakva ribolovna aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, isto se može premjestiti, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravi ribarstva/Upravljačkom tijelu, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja.

Napominjemo da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C i D), ali ne žele sudjelovati u natječaju za sufinanciranje, tj. dodjelu naknade, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti pravo na naknadu.
 
Obveza ovlaštenika plovila koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju za dodjelu naknade je da do 15. rujna 2015. godine obavijeste Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila za vrijeme trajanja ovog ograničenja obavljanja ribolova.

Svi spomenuti zahtjevi i obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb.


02.09.2015