Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Objavljen Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini


U „Narodnim novinama“ br. 94. od 02. rujna 2015. godine objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1816.html. Predmetnim Pravilnikom zabranjuje se u ribolovnim zonama C i D obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom povlačnom mrežom-koćom u razdoblju od 16. rujna 2015. godine u 00.00 sati do 15. listopada 2015. godine u 24.00 sati. Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“.

03.09.2015