Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajačicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova


 U „Narodnim novinama“ br. 94. od 02. rujna 2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajačicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1817.html. Izmjenom Pravilnika zabranjuje se u dijelovima ribolovne zone C unutar pojasa od 2 Nm od otoka Galijula, Palagruža, Jabuka i Brusnik ribolov trostrukim mrežama stajaćicama i pridnenim jednostrukim mrežama stajaćicama čija je visina manja od 4 metra. Izmjena Pravilnika donosi promjenu i u vremenskom ograničenju obavljanja ribolova vršama, te se zabranjuje upotreba vrša za lov krupnih rakova od 01. rujna do 05. svibnja. Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“.

03.09.2015