Mapa weba    HR  |  EN


INFORMACIJE za korisnike i brodogradilišta/rezališta u okviru Mjere 1.1.“Trajna obustava ribolovnih aktivnosti“


1. UNIŠTAVANJE PLOVILA

Brodogradilište/rezalište
Korisnik je dužan plovilo uništiti u brodogradilištu/rezalištu odobrenom za uništavanje plovila u okviru ove mjere, a to su sljedeća:
 

 • LEDA d.o.o., Dubrovačka cesta 20, Korčula
 • MONTMONTAŽA GREBEN, Obala 50 br. 4, Vela Luka
 • NAUTA LAMJANA d.d. u stečaju, Vela Lamjana bb, Kali
 • TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o., Fižela 6, Pula
 • BRODOGRADILIŠTE CRES d.d. Cres, Peškera 2, Cres
 • ODISEJ Obrt za gradnju i popravak brodova i čamaca, Obala kralja Tomislava b.b., Kaštel Štafilić


Detalje o odobrenim brodogradilištima/rezalištima možete pronaći ovdje.
 

Dozvoljene radnje prije početka uništavanja
Korisnik ne smije započeti s uništavanjem prije zaprimanja konačne Odluke o dodjeli sredstava. Međutim, korisnik prije početka uništavanja smije sa plovila samostalno ukloniti ribolovne alate, opremu, uređaje i slično, ali ne dovodeći u pitanje zaštitu okoliša, tj. sigurno zbrinjavanje otpada. Također, korisnik mora voditi računa da uklanjanje tih dijelova ne dovodi u pitanje sigurnost plovidbe, tj. ne utječe na sposobnost za plovila za plovidbu sukladno važećim propisima. Sva oprema, uređaji i alati su u vlasništvu korisnika te korisnik sam odlučuje o daljnjem postupanju s navedenim.
 

Najava početka uništavanja
U svrhu obavljanja kontrole na terenu, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o planiranom datumu i mjestu početka uništavanja plovila najkasnije sedam dana prije početka provođenja uništavanja.
 

Početak uništavanja
Korisnik mora u najavljenom terminu početka uništavanja Upravljačkom tijelu (Upravi ribarstva) omogućiti fizičku identifikaciju plovila na način da je na plovilu jasno vidljiv naziv odnosno registarska oznaka plovila. 
Također, korisnik je dužan u okviru kontrole na terenu omogućiti Upravljačkom tijelu prisutnost kod najmanje jedne od sljedećih radnji:

 • trajno odstranjivanje visokotlačne pumpe goriva ili
 • trajno odstranjivanje osovine brodskog vijka (najmanje jedne) ili
 • trajno odstranjivanje brodske kopče.

Navedena identifikacija plovila te utvrđivanje početka uništavanja od strane Upravljačkog tijela mogu se izvršiti istovremeno, ovisno o terminu koji je korisnik dogovorio s brodogradilištem.
 

Uništavanje u fazama
Ukoliko se uništavanje plovila provodi u fazama, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o početku provođenja svake faze, a koje će procijeniti potrebu fizičke kontrole pojedinih faza i o tome obavijestiti korisnika.
 

Završetak uništavanja
Kao što je ranije navedeno, korisnik je dužan Upravljačko tijelo obavijestiti o provođenju svake faze pa tako i o završetku uništavanja. Drugim riječima, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo kada su trajno uklonjeni ili uništeni u cijelosti svi sljedeći dijelovi:   

 • ribolovni alati te ribarska oprema i uređaji,
 • porivni stroj/evi
 • glavna razvodna ploča,
 • jarbol i teretni uređaj/i,
 • u potpunosti uništeni trup i nadgrađe.

Upravljačko tijelo (Uprava ribarstva) će ocijeniti kada je potrebno izvršiti kontrolu na terenu završetka uništavanja, a najkasnije kada je plovilu u potpunosti uništen trup i nadgrađe. Također, svaka od stavki kojom se jamči završetak uništavanja plovila mora biti dokaziva/evidentirana.
Sukladnom navedenom, a kako bi se isto osiguralo, potrebno je da korisnik odnosno rezalište/brodogradilište obavijesti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o svakoj od faza.
 

Troškovi uništavanja
Korisnik sam snosi sve troškove uništavanja i popratnih aktivnosti.
 


2. PRENAMJENA PLOVILA

 
Početak prenamjene
Korisnik ne smije započeti s prenamjenom prije zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava.
 

Nadzor i kontrola na terenu
Korisnik je prenamjenu obvezan prijaviti Hrvatskom registru brodova odnosno Lučkoj kapetaniji/ispostavi, a u svrhu nadzora nad prenamjenom od strane tih tijela.
Osim navedenog, a u svrhu obavljanja kontrole na terenu prije isplate sredstava, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o završenoj prenamjeni plovila. Korisnik je prilikom kontrole na terenu dužan omogućiti Upravljačkom tijelu (Upravi ribarstva) dostupnost sve dokumentacije temeljem koje je moguće utvrditi da je prenamijenjeno plovilo istovjetno plovilu za koje je ostvarena potpora te omogućiti fizički pregled plovila, a kako bi se potvrdilo da su sa plovila uklonjeni svi ribolovni alati i ribolovna oprema, tj. da plovilo više nije u funkciji obavljanja gospodarskog ribolova na moru.


Troškovi prenamjene
Korisnik sam snosi sve troškove prenamjene i popratnih aktivnosti.

 
 
KONTAKTI:
Sve navedene obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr, a dodatne informacije ili pojašnjenja mogu se dobiti i putem telefona na 01/6443-184 i 01/6443-187.05.10.2015