Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu


Dana 7. listopada 2015. godine u Narodnim novinama br. 107 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu. Predmetni propis donosi izmjene u dijelu revizije rang-liste sudionika na način da propisuje kako se rang-lista ažurira tijekom mjeseca studenog tako da pravo na sudjelovanje u malom obalnom ribolovu u sljedećoj kalendarskoj godini ostvaruje onoliki broj podnositelja Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov ispod crte koliko je upražnjenih mjesta iznad crte.
Drugim riječima, podnositelji koji su predali Zahtjev, a nisu ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova u 2015. godini (na rang-listi se nalaze ispod crte) će se na rang-listi pomicati na upražnjena mjesta onih ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova u 2015. godini, i to onim redoslijedom kojim su trenutno rangirani. Upražnjenim mjestima na rang listi smatraju se:
  1. mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova, ali su naknadno odustali od tog prava
  2. mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova, a preminuli su tijekom godine
  3. mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova, ali je povlastica prestala važiti
Nova, revidirana rang-lista objavit će se do 30. studenog 2015. godine, a temeljem iste bit će poznati sudionici u malom obalnom ribolovu u 2016. godini. Sve ovo znači da će se revizija odraditi po službenoj dužnosti te nije potrebno ponovno podnošenje Zahtjeva u Ispostavama Uprave ribarstva.
Osim navedenih izmjena koje se odnose na pojašnjavanje procesa revizije rang-liste, predmetni propis unosi i pravila koja se odnose na prestanak važenja povlastice te promjene u povlastici u dijelu zamjene plovila na koje je izdana povlastica, zamjene porivnog stroja u plovilu i promjene bruto tonaže. Na ovaj su način horizontalna pravila vezana uz povlastice prenesena i u propis koji regulira mali obalni ribolov kako bi ovlaštenicima povlastice za mali obalni ribolov bilo jasnije i razumljivije koja se točno pravila na njih odnose.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu stupa na snagu dan nakon dana objave u Narodnim novinama.
 

09.10.2015