Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom


U „Narodnim novinama“ broj 104 od 30. rujna 2015. godine objavljen je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom. Predmetni Pravilnik propisuje konstrukcijsko tehničke osobine, način upotrebe, namjenu i prostorno-vremenska ograničenja upotrebe pelagijske koće.  Pri tom je važno istaknuti da propis definira veličinu oka mrežnog tega koja ni na jednom dijelu ne smije biti manja od 20 mm, niti veća od 24 mm. Također, propisom se regulira zabrana obavljanja ribolova pelagijskom koćom na sljedećim područjima:
  • u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske,
  • uutar pojasa od 3 NM od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu,
  • oko hridi Jabuka unutar akvatorija od 12 Nm od subote 00.00 h do nedjelje 24.00 h.
Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je od 01. prosinca do 14. prosinca i od 24. prosinca do 14. siječnja.
Predmetni pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“.
 

02.10.2015