Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova


U Narodnim novinama broj 107 od 7. listopada 2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova. Predmetnim se izmjenama i dopunama uvode određena ograničenja u obavljanju gospodarskog ribolova u dijelu zone C, unutar pojasa od 2 Nm od otoka Palagruže i Galijule, na način da se u tom pojasu zabranjuje ribolov pridnenim mrežama stajaćicama te se dozvoljava polaganje do najviše 100 vrša za lov krupnih rakova po ribarskom plovilu.
Predmetni propis je stupio na snagu dan nakon dana objave u Narodnim novinama, odnosno 8. listopada 2015. godine.


09.10.2015