Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplarom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom


Obavijest: Objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplarom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
 
U „Narodnim novinama“ broj 116/2015 od 26. listopada 2015. godine objavljen je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplarom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom. Predmetni pravilnik propisuje konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe i namjenu okružujućih mreža plivarice palamidare, plivarice ciplarice, plivarice lokardare, plivarice igličare i plivarice oližnice te prostorno i vremensko ograničenje obavljanja ribolova navedenim alatima. S obzirom da propis definira novi alat – okružujuću mrežu plivaricu lokardaru ovim propisom se definiraju uvjeti i način upisa novog alata u povlasticu za gospodarski ribolov.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 

29.10.2015