Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest – objavljen Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini


Nastavno na obavijest objavljenu dana 4. studenog 2015. godini koristimo priliku obavijestiti sve zainteresirane da je dana 6. studenog 2015. godine u Narodnim novinama broj 122/2015 objavljen Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini. Predmetni Pravilnik stupio je na snagu dan nakon dana objave u Narodnim novinama.


09.11.2015