Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o Pravilniku o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini


Dana 12. studenoga 2015. godine u službenu proceduru objave u Narodnim novinama upućen je Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini. Predmetnim pravilnikom produžuje se zabrana obavljanja ribolova
plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom do 23. prosinca 2015. godine u 12:00 u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora omeđenog spojnicama, navedenim u članku 3. stavku 3. predmetnog Pravilnika: Uvala Martinščica (Rijeka) – Rt Šip (Brseč) – Rt Banja (o. Cres) – Prapratni rt (o. Cres) – uvala Martinščica (Karta).
Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Narodnim novinama“. 

13.11.2015