Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: objavljen Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini


Nastavno na obavijest objavljenu dana 12. studenog 2015. godini koristimo priliku obavijestiti sve zainteresirane da je dana 13. studenog 2015. godine u „Narodnim novinama“ broj 124/2015 objavljen Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini. Predmetni Pravilnik stupio je na snagu dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“.
 

16.11.2015