Mapa weba    HR  |  EN


NOVO! Objavljeni pravilnici o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti za koćarski i plivaričarski ribolov


U „Narodnim novinama“ broj 132/2015 objavljena su dva pravilnika u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. i to:
 
Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, kojim su definirani uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti, tj. prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koje je proglašeno u svibnju 2015. godine na području cijelog ribolovnog mora RH.
 
Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenom povlačnom mrežom – koćom, kojim su definirani uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti, tj. prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom koje je proglašeno u rujnu i listopadu 2015. godine na području ribolovnih zona C i D.
 
U okviru ove mjere, pravo na naknadu za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti mogu ostvariti ovlaštenici povlastica i preko ovlaštenika povlastica članovi posade ribarskog plovila koje je bilo obuhvaćeno ovim zabranama. 
 
Pravilnici će se provoditi putem javnih natječaja koje objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istima će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Natječaji se objavljuju u „Narodnim novinama“, a bit će dostupni i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo), uz pripadajuće upute i vodič za korisnike. 

07.12.2015