Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest! Privremena obustava ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom


Zbog zaštite srdele u sezoni mrijesta te aktualnih znanstvenih podataka o stanju stokova male plave ribe koji pozivaju na stroži režim upravljanja s ciljem oporavka stokova, ukazala se potreba za uvođenjem dodatnog ograničenja ribolovnog napora. Slijedom navedenog, u službenu proceduru objave upućen je Pravilnik o dopuni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini. Predmetni pravilnik propisuje zabranu ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u razdoblju od 10. prosinca 2015. godine u 12:00 sati do 22. prosinca 2015. godine u 12.00 sati u čitavom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave.
Za ovakav tip mjere, privremenu obustavu ribolovnih mogućnosti, moguće je sufinanciranje u okviru Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo. Kako bi financiranje bilo moguće potrebno je slijedeće. Jedan od osnovnih uvjeta je da ovlaštenik povlastice, plovilom koji sudjeluje u privremenoj obustavi ima ostvarenih
ukupno 120 ribolovnih dana u dvije godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Nadalje, da bi ostvarili pravo na potporu, članovi posade ribarskog plovila moraju biti zaposleni kod ovlaštenika, u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka i za vrijeme trajanja privremen obustave, ali ne dovodeći u pitanje uvjet da za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove, te se članovima posade za razdoblje privremen obustave isplaćuje naknada plaće sukladno članku 95. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/2014).
Posebno je važno napomenuti da korisnici tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti može premjestiti plovilo, ali uz prethodno odobrenje Uprave ribarstva. Dodatno, obaveza ovlaštenika plovila koji žele sudjelovati u privremenoj obustavi je da do 11. prosinca  2015. obavijeste Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave. Svi spomenuti zahtjevi i obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, Zagreb.

 


08.12.2015