Mapa weba    HR  |  EN


NOVO!!! Objavljeni natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti za koćarski i plivaričarski ribolov


Obavještavaju se svi zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 133/2015 objavljeni natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti za koćarski i plivaričarski ribolov:
 
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
 
Podrazumijeva dodjelu potpore sukladno Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, broj 132/2015), tj. korisnici u okviru ovoga Natječaja podnose Zahtjeve za potporu za ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koje je proglašeno u svibnju 2015. godine na području cijelog ribolovnog mora RH.
 
 
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Podrazumijeva dodjelu potpore sukladno Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenom povlačnom mrežom - koćom („Narodne novine“, broj 132/2015), tj. korisnici u okviru ovoga Natječaja podnose Zahtjeve za potporu za ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom koje je proglašeno u rujnu i listopadu 2015. godine na području ribolovnih zona C i D.
 
 
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru ovih Natječaja traje do 31. prosinca 2015. godine.
 
Obrazac Zahtjeva za potporu te obrasci Izjave ovlaštenika i Izjave člana posade se mogu preuzeti ovdje ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.
 
Zahtjev za potporu sa pripadajućom dokumentacijom propisanom Prilogom I. Natječaja se dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu:
 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb


10.12.2015