Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest! Objavljen Pravilnik o dopuni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini


Objavljen Pravilnik o dopuni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini
Nastavno na obavijest objavljenu 08. prosinca 2015. godine, obavještavamo sve zainteresirane da je 09. prosinca 2015. godine u „Narodnim novinama“ broj 133/2015  objavljen Pravilnik o dopuni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini. Predmetni Pravilnik stupio je na snagu dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“.
 
 
 

11.12.2015