Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)!


 U „Narodnim novinama“ broj 2/2016. od 05. siječnja 2016. godine objavljen je Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone). Sukladno odluci donesenoj na Godišnjoj skupštini ICCAT-a održanoj 2014. godine ukupna izlovna kvota plavoperajne tune se postupno povećava kroz trogodišnje razdoblje, te za 2016. godinu iznosi 515,38. Državna kvota u ribolovu tuna plivaricom tunolovkom je u odnosu na prethodnu godinu uvećana za 77,22 tone te se spomenuto povećanje raspoređuje ravnomjerno na plovila koja su imala trajnu individualnu kvotu u 2015. godini i na plovila za koja su sklopljeni Ugovori o dodjeli dijela državne kvote za 2015. godinu, a koja imaju važeću povlasticu sa upisanom mrežom plivaricom tunolovkom. Povećanje državne kvote za 2015. godinu u odnosu na 2014. godinu (57,57 tona) raspoređuje se na plovila koja su imala sklopljene Ugovore o dodijeli dijela državne kvote za 2015. godinu, a kojima nije bila dodijeljena Trajna individualna kvota.
Ukupna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu iznosi 30 tona, od toga državna kvota iznosi 22,5 tona te se raspoređuje na plovila koja su imala dodijeljenu trajnu individualnu kvotu u 2015. godini i za koja su sklopljeni Ugovori o dodjeli dijela Državne kvote za 2015. godinu.
Kvota za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka koja u 2016. godini iznosi 3,84 tone i dodjeljivati će se putem Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude. Kvota za sportski ribolov u 2016. godini iznosi 2 tone.
Predmetni pravilnik definira luke za iskrcaj i prekrcaj tuna iz plivaričarskog ribolova i luke za iskrcaj iz gospodarskog ribolova udičarskim alatima kao i luke za iskrcaj iz rekreacijskog ribolova na trofejne primjerke.
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) također preuzima odredbe Preporuke 13-04, a koje se odnose na mjere upravljanja iglunom.
Predmetni je Pravilnik stupio na snagu dan nakon dana nakon dana objave u „Narodnim novinama“.
 
 
 


08.01.2016