Mapa weba    HR  |  EN


NOVO! Objavljeni pravilnici za dodjelu potpore za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. i siječanj 2016.


U „Narodnim novinama“, broj 5/2016 objavljena su dva pravilnika za provedbu mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov, i to:

Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za prosinac 2015. godine, kojim su definirani uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje od  11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati (10 dana) na području cijelog ribolovnog mora RH.

Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za siječanj 2016. godine, kojim su definirani uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine u 12:00 sati (15 dana) na području cijelog ribolovnog mora RH.

Pravilnici će se provoditi putem javnih natječaja koje objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istima će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Natječaji se objavljuju u „Narodnim novinama“, a bit će dostupni i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).


18.01.2016