Mapa weba    HR  |  EN


OBAVIJEST: Objavljen Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu


U „Narodnim novinama“ broj 02/2016 od 05. siječnja 2016. godine, Ministarstvo financija objavilo je Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_2_11.html).
Predmetni Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu. Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu, a koji vodi Carinska uprava. Da bi korisnik prava bio upisan u Registar Carinske uprave mora podnijeti Zahtjev za upis u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu. Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac tog Zahtjeva propisana je Pravilnikom. Između ostalog, podnositelj je dužan priložiti i presliku Rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim se utvrđuje godišnja kvota. Zahtjev se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava.
Godišnju kvotu potrošnje određuje Ministarstvo poljoprivrede temeljem podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom. Kako bi Ministarstvo poljoprivrede izdalo Rješenje o utvrđivanju kvote vlasnik plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom dužan je podnijeti Zahtjev za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede. Rješenja o utvrđivanju kvote Ministarstvo poljoprivrede izdaje do 28. veljače za tekuću godinu.
Nakon upisa u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu, korisnik prava podnosi Zahtjev za povrat trošarine odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini i za svako pojedino plovilo.
Za sva dodatna pitanja, djelatnici Područnih jedinica Uprave ribarstva su na raspolaganju.

https://ribarstvo.mps.hr/UserDocsImages/ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJE KVOTE ZA BEZOLOVNI BENZIN.doc

https://ribarstvo.mps.hr/UserDocsImages/Slatkovodni gosp ribolov.doc
 

31.03.2016