Mapa weba    HR  |  EN


NOVO! Objavljeni natječaji za dodjelu potpore za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. i siječanj 2016.


Obavještavaju se svi zainteresirani da su u „Narodnim novinama“, broj 13/2016 objavljeni natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. godine te siječanj 2016. godine:
 
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za prosinac 2015. godine za dodjelu potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje od  11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati (10 dana) na području cijelog ribolovnog mora RH.
 
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za siječanj 2016. godine za dodjelu potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine u 12:00 sati (15 dana) na području cijelog ribolovnog mora RH.
 
Zahtjevi za potporu se podnose posebno u okviru svakog Natječaja, a rok za podnošenje do 15. ožujka 2016. godine. 
 
Obrasci Zahtjeva za potporu te obrasci Izjave ovlaštenika i Izjave člana posade se mogu preuzeti ovdje ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.


11.02.2016