Mapa weba    HR  |  EN


PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU O IZDANIM POVLASTICAMA


Obavještavamo vas da je „Narodnim novinama“ broj 123/11 objavljen PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU O IZDANIM POVLASTICAMA.
 
Predmetni propis donosi tri značajne izmjene koje se mogu ticati svakog vlasnika povlastice:
 
  1. Dodani su novi stavci u članku 9. Pravilnika, a koji se odnose na promjene plovila karakteristika plovila uslijed promjene pogonskog stroja ili naknadnog premjeravanja plovila.
  1. Radi malog interesa za prodaju povlastica, ministarstvo se obvezuje objavljivat javne pozive za prijenos povlastica do 15. dana mjeseca ožujka, lipnja, rujna i prosinca, odnosno i ranije ukoliko se prikupe najmanje deset ponuda.
  1. Temeljem starih Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ovlaštenici tih povlastica će nakon 1. siječnja 2012. godine moći obavljati ribolov do 1. rujna 2012. godine pod uvjetom da je zahtjev za izdavanje nove povlastice predan u nadležnu područnu jedinicu najkasnije do 31. prosinca 2011. godine što će biti razvidno u WEB aplikaciji „Registar povlastica“ i dostupno ovlaštenim osobama u provedbi kontrole i nadzora. Nakon 31. prosinca 2011. godine neće se zaprimati zahtjevi za zamjenu starih povlastica. Obavljanje gospodarskog ribolova od 1. siječnja 2012. godine do 1. rujna 2012. bit će moguće samo ribarskim plovilima na koje je izdana nova povlastica ili uz staru povlasticu ukoliko je na vrijeme podnesen zahtjev za izdavanje nove povlastice, a nakon tog razdoblja samo na temelju nove povlastice. Isto se odnosi i na sva ostala prava i obveze vezane uz povlasticu za gospodarski ribolov (na pr. plavi dizel, potpore i poticaji, izvještaji o ulovu i očevidnici, stavljanje ribe i drugih morskih organizama u prvu prodaju i dr.).
Sve stare Povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru za koje njihovi vlasnici ne podnesu zahtjev za izdavanje nove povlastice do 31. prosinca 2011. godine prestaju vrijediti i bit će izbrisane iz Registra o izdanim povlasticama po službenoj dužnosti što će biti razvidno u WEB aplikaciji „Registar povlastica“ a povlastice neće moći biti zamijenjene novima.
 
Ova obavijest će biti objavljena na oglasnim pločama Područnih jedinica Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Dokumenti

01.12.2011