Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest! Javna rasprava - Ex post evaluacija Europskog fonda za ribarstvo (EFR) i mogući budući Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) nakon 2020.


U okviru ex-post evaluacije Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013., Opća uprava za pomorstvo i ribarstvo pri Europskoj komisiji je pokrenula javnu raspravu u svrhu ispitivanja mišljenja javnosti o učinkovitosti i efikasnosti operativnog programa za razdoblje 2007.-2013. i njegov učinak u odnosu na ciljeve Europskog fonda za ribarstvo. Osim navedenoga, predmet ove javne rasprave je i ispitati opće mišljenje o mogućnostima za programsko razdoblje nakon 2020. godine, a što će pružiti osnovu za buduću procjenu učinka za to razdoblje.

Javna rasprava je otvorena do 18. svibnja 2016. godine te su svi građani i organizacije pozvani uključiti se.

Sudjelovanje u konzultacijama je posebno poželjno od strane dionika izravno uključenih u provedbu Europskog fonda za ribarstvo i to:

-          Dionika uključenih u upravljanje operativnim programima za razdoblje 2007.-2013. , uključujući upravljačka i provedbena tijela na svim razinama te socijalne i druge partnere zastupljene u odboru za praćenje,

-          Dionika uključenih u provedbu operacija u okviru operativnih programa za razdoblje 2007.-2013., kao što su predstavnici sektora ribarstva i akvakulture, nevladinih organizacija, znanstveno-istraživačkih institucija, javnih administracija itd.

Rezultati konzultacija će upotpuniti analizu i zaključke studija koje Europska komisija provodi u sklopu ex-post vrednovanja Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013.

Javna rasprava se provodi putem online upitnika koji je dostupan i na hrvatskom jeziku, a kojem možete izravno pristupiti ovdje.

Više informacija o raspravi i načinu sudjelovanja se može pronaći na stranicama Europske komisije, na sljedećoj poveznici:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_en.htm


03.03.2016