Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest! Prve isplate iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godina


Izvršene su prve isplate za 164 korisnika na osnovi dodijeljenih sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godina u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u ukupnom iznosu od 20.414.279,00 kuna.

Ova mjera provodi se isključivo u cilju očuvanja resursa Jadranskoga mora naročito u fazi mrijesta ili u cilju zaštite područja značajnih kao rastilišta morskih organizama. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti financira se ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru te članovima posade, uz jedan od bitnih uvjeta da plovilo ne smije obavljati bilo koju gospodarsku djelatnost te mora biti vezano u luci.

Na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarima („Narodne novine“, broj 132/2015) financirana je privremena obustava provedena u razdoblju od 01. svibnja 2015. godine u 12:00 sati do 21. svibnja 2015. godine u 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske te je isplaćeno 15.475.327,00 kuna za 108 korisnika.

Na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama („Narodne novine“, broj 132/2015) financirana je privremena obustava provedena u razdoblju od 16. rujna 2015. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2015. godine u 24:00 sata u ribolovnim zonama C i D te je isplaćeno 4.938.952,00 kuna za 56 korisnika.


 


06.04.2016