Mapa weba    HR  |  EN


Izdane Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava za mjeru I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“


Mjera I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ jedna je od mjera iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godina. U okviru ove mjere, pravo na potporu za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti mogu ostvariti vlasnici ribarskih plovila koja obavljaju ribolov u segmentima gospodarskog ribolova na moru obuhvaćenim važećim Akcijskim planom i godišnjim izvješćem o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote. Ono što je najvažnije, ovim dokumentima utvrđuje se za svaki pojedini segment ravnoteža između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti i ako se utvrdi neravnoteža između ova dva segmenta, Akcijskim planom utvrđuje se maksimalni kapacitet koji se može povući iz ribolova po pojedinom segmentu. Točnije, samo plovila koja pripadaju segmentu koji nije u ravnoteži mogu prihvatljiva u okviru mjere „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okvirima propisanim Akcijskim planom. Važno je napomenuti i na uvjet vezan uz broj ribolovnih dana odnosno plovilo mora ostvariti najmanje 90 dana godišnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti može se postići na tri načina:

·         Uništavanjem ribarskog plovila;
·         Prenamjenom ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova, odnosno prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru;
·         Prenamjenom u svrhu očuvanja pomorske baštine, odnosno prenamjenom tradicionalnog drvenog plovila s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu.

Na temelju Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ („Narodne novine“, broj 138/2015) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ („Narodne novine“, broj 137/2015) izdane su Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava za 38 korisnika u ukupnom iznosu od 47.597.405,00 kuna. Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava iz Dubrovačko-neretvanske županije dobio je 1 korisnik, iz Splitsko-dalmatinske županije 13 korisnika, iz Zadarske županije 3 korisnika, iz Primorsko-goranske županije 13 korisnika te iz Istarske županije 8 korisnika.


14.04.2016