Mapa weba    HR  |  EN


NAJAVA! 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.


U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., održat će se 2. sjednica Odbora za praćenje, dana 27. travnja 2016. godine u Zagrebu.
 
Prema dnevnom redu, članovima Odbora predviđeno je predstaviti status provedbe Operativnog programa, uključujući stanje ispunjenosti ex-ante preduvjeta. Također, na sjednici će, u svrhu usvajanja od strane Odbora za praćenje, biti predloženi kriteriji za odabir operacija u okviru mjera definiranih Operativnim programom, a što je jedan od preduvjeta za provedbu tih mjera.
 

26.04.2016