Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest! PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI


Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 39/2016  od 28. travnja 2016. godine objavljen Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srelarom u 2016. godini http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_39_1032.html  . Predmetnim propisom zabranjuje se obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom-srelarom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 6. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 21. svibnja 2016. godine u 12:00 sati. Također je propisano da tijekom razdoblja od 30. travnja 2016. godine u 12:00 sati do 6. svibnja 2016. godine u 12:00 sati te tijekom razdoblja od 21. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. svibnja 2016. godine u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom može imati ukupno najviše pet ribolovnih dana.
Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“.
 

02.05.2016