Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest! Ograničenje obavljanja ribolova okružujućom mrežom plivaricom


 Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini („Narodne novine“, broj 39/2016), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova navedenim alatom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 06. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 21. svibnja 2016. godine u 12:00 sati.

Mjera I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ jedna je od mjera iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te se provodi isključivo u cilju očuvanja resursa Jadranskoga mora.

Korisnici tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Također, korisnici čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj, dužni su obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom navedene obustave najkasnije do 05. svibnja 2016. godine.

Svi spomenuti zahtjevi i obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb.


02.05.2016