Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest – objavljen Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama


U „Narodnim novinama“ broj 42/2016 od 04. svibnja 2016. godine objavljen je Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama. Predmetni propis upućuje na minimalnu referentnu veličinu za očuvanje riba i drugih morskih organizama propisanu Prilogom III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i razdoblja lovostaja u kojem se pojedine vrste riba i drugih morskih organizama ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju. Načini mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazani su grafički u Prilogu IV. Uredbe br. 1967/2006 .
Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 

10.05.2016