Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest uzgajivačima! Prikupljanje socio-ekonomskih podataka o akvakulturi u 2016. godini


Obavještavaju se ovlaštenici povlastice za uzgoj da je započeto prikupljanje socio-ekonomskih podataka o akvakulturi u 2016. godini.
 
Molimo da ovlaštenici povlastice za uzgoj ispunjene upitnike dostave Upravi ribarstva u roku od 15 dana od datuma objave na službenoj internetskoj stranici Uprave ribarstva. Traženi podaci odnose se na 2015. godinu.
 
Ispunjeni upitnik dostavite s naznakom "EKONOMSKO PRIKUPLJANJE - AKVAKULTURA" na jednu od sljedećih adresa:
a) elektronička pošta: ekop@mps.hr
b) poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, ili
c) faksom na broj 01/6443-200.
 
Za sva dodatna tumačenja u svezi s popunjavanjem pojedinih stavki iz upitnika možete se obratiti na adresu elektroničke pošte ekop@mps.hr ili na broj telefona 01/6443-177.

Obavijest uzgajivačima nalazi se ovdje, a priložene su i upute i upitnik.

 

15.07.2016