Mapa weba    HR  |  EN


Objava Pravilnika o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline („Narodne novine“ br. 68/16)


Višegodišnji napori hrvatskih i talijanskih znanstvenika da se Jabučka kotlina zaštiti zbog njene značajne uloge u održivosti demerzalnih resursa u jadranskom bazenu rezultirali su dogovorom hrvatske i talijanske administracije da se dio akvatorija Jabučke kotline proglasi no-take zonom. Republika Hrvatska je implementirala ovu zabranu koćarenja u dijelu Jabučke kotline Pravilnikom o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline („Narodne novine“ br. 79/15) proglašavajući zonu zabrane koćarenja na razdoblje od 26. srpnja 2015. godine u 00:00 sati do 25. srpnja 2016. godine u 24:00 sata. Imajući u vidu da preliminarni rezultati znanstvenog istraživanja ukazuju na nepromijenjeno stanje u području Jabučke kotline, Hrvatska je pokrenula inicijativu o dogovoru oko nastavka režima upravljanja. Slijedom navedenog, koristimo priliku izvijestiti da su razgovori na bilateralnoj razini bili uspješni te su obje strane (Talijanska Republika i Republika Hrvatska) poduzele odgovarajuće korake za produljenje zabrane koja se nastavlja u kontinuitetu do 16. listopada 2016. godine, do kad se očekuje finalizacija obrade prikupljenih znanstvenih podataka, znanstveni savjet te bilateralni dogovor o daljnjim mjerama.
Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline objavljen je u Narodnim novinama broj 68/16 od 22. srpnja 2016. godine s danom stupanja na snagu 23. srpnja.
Identična mjera implementirana je i od strane talijanske administracije.
 

22.07.2016