Mapa weba    HR  |  EN


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU


Obavještavamo vas da je „Narodnim novinama“ broj 144/11 objavljen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU
Predmetni propis donosi dvije značajne izmjene koje se odnose na regulaciju ribolova pridnenom mrežom koćom i ribolov sitne plave ribe.
 
  • Od 1. siječnja 2012. do dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju ostaje na snazi sada važeća regulacija ribolova pridnenom mrežom koćom;
  • Danom stupanja na snagu Pravilnika stupa na snagu zabrana ribolova u razdoblju od 15. prosinca do 15. siječnja slijedećim ribolovnim alatima: pelagijskom koćom, okružujućom mrežom plivaricom srdelarom, obalnom mrežom potegačom – srdelarom i pridnenom jednostrukom mrežom stajačicom veličine oka mrežnog tega između 16 i 18 milimetera.

Vezani dokumenti

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

22.12.2011