Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u 2016. godini


U Narodnim novinama broj 81/16 od 09. rujna 2016. godine objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u 2016. godini. Ovim se propisom uvodi privremena zabrana obavljanja gospodarskog ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom u ribolovnim zonama C, D i dijelu ribolovne zone E u razdoblju od 16. rujna 2016. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2016. godine u 24:00 sata. U ribolovnoj zoni E područja koja su izuzeta od ograničenja su:
 
1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku,
2. podzona E2.
 
Karte područja obuhvaćenog prostornim i vremenskim ograničenjem
nalaze se u Prilogu 1. i Prilogu 2.
 
Predmetni propis stupa na snagu dan nakon dana objave te se njegovom objavom ne dovode u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom (»Narodne novine« br. 101/14, 118/14, 125/14, 2/15, 37/15 i 47/15 i 134/15) i Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru (»Narodne novine« br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06 i 123/09). 

Pravilnik možete naći ovdje.

12.09.2016