Mapa weba    HR  |  EN


NOVO! Objavljeni pravilnici za dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila – gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama


U „Narodnim novinama“, broj 88/2016 objavljena su dva pravilnika za dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila u segmentu gospodarskog ribolova na moru i gospodarskog ribolova na slatkim vodama, i to:
 
Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
 
Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a korisnik potpore može biti vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Potpora u okviru ove mjere se dodjeljuje po ribarskom plovilu.
 
Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
 
Predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, tj. ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu pod uvjetom da se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata, ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti te studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila. Korisnik potpore u okviru ove mjere je vlasnik ribarskog plovila, a potpora se dodjeljuje po plovilu. 
 
 
Pravilnici će se provoditi putem javnih natječaja koje objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istima će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, raspoloživi iznos potpore u okviru natječaja, maksimalni iznos po ribarskom plovilu i slično. Natječaji se objavljuju u „Narodnim novinama“, a bit će dostupni i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).


03.10.2016