Mapa weba    HR  |  EN


OBAVIJEST-objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2016. godini


Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama br. 94/16 od 19. listopada 2016. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika  o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2016. godini (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_94_2001.html ). Izmjenom predmetnog propisa regulacija ribolova u kanalskim područjima prvotno definirana do 30. studenog produžena je do 15. prosinca u 12:00 sati. Područje pod posebnom regulacijom ribolova u zoni  A je korigirano i glasi: Rt Laka – 13°25,1' 45°29,1' – 13°32,1' 45°2,8' – 13°33,7' 45°2,8' –  13°42,6' 44°52,4' – hrid Porer – Rt Kamenjak.
Predmetnim propisom uvodi se ograničenje ukupnog ulova sitne plave ribe na 120 t pri čemu ukupni ulov srdele i inćuna ne smije premašiti 100 t po plovilu, tijekom svakog od sljedeća dva razdoblja između dva uštapa.
Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Narodnim novinama“.
Radi lakšeg snalaženja objavljujemo pročišćeni tekst Pravilnika i kartu koja sadrži cjelokupnu prostorno-vremensku zabranu ribolova plivaricom srdelarom koja je na snazi do 15. prosinca 2016. godine u 12:00 sati. 

21.10.2016