Mapa weba    HR  |  EN


VAŽNA OBAVIJEST! Izmjene – udio sufinanciranja za mali priobalni ribolov u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo


U okviru mjera koje se provode kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, za operacije koje se odnose na mali priobalni ribolov, moguće je ostvariti povećanje intenziteta javne potpore u odnosu na osnovni intenzitet, tj. ukoliko se operacija odnosi na ribarsko plovilo koje djeluje u segmentu malog priobalnog ribolova, udio sufinanciranja se povećava na 80% ukupnih prihvatljivih troškova.
 
Sukladno Uredbi (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, mali priobalni ribolov podrazumijeva ribolov koji obavljaju plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara te koja ne koriste povlačne alate definirane u Tablici 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. godine o registru ribarske flote Zajednice.
 
Slijedom učestalih upita korisnika i nastavno na radionice održane u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“, a vezano uz popis alata koji se smatraju povlačnim alatima, obavještavamo vas da su izvršene dodatne provjere te je utvrđeno da je Uredba (EZ) br. 26/2004 o registru ribarske flote Zajednice izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 741/2014.
 
Naglašavamo da se ove izmjene, među ostalim, odnose na izmjenu vezanu uz okružujuće mreže te povlačne povraze – panule, tj. izmjenom su okružujuće mreže i  povlačni povrazi – panule svrstane u skupinu mobilnih ribolovnih alata te se ne smatraju povlačnim ribolovnim alatima.
 

08.11.2016