Mapa weba    HR  |  EN


Dodatno pojašnjenje prihvatljivosti u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“


S obzirom na učestale upite korisnika vezane uz prihvatljivost troška nabave opreme za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, koja je člankom 9. stavkom 1. točkom d) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ definirana kao prihvatljiv trošak u svrhu poboljšanja radnih uvjeta na ribarskom plovilu, u nastavku dajemo dodatno pojašnjenje:
 
Oprema/strojevi za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, uključujući i pojedinačne sastavne dijelove te opreme/strojeva, može biti prihvatljiva ukoliko je namijenjena dizanju tereta na ribarskom plovilu kao što je na primjer dizalica ili sastavni dijelovi dizalice namijenjene prenošenju sanduka sa ribom sa jednog dijela plovila na drugi dio.
 
Međutim, ona oprema/strojevi, uključujući i pojedinačne dijelove te opreme/strojeva, koja je izravno povezana sa samim ribolovom, nije prihvatljiva u okviru ove mjere sukladno članku 9. stavku 3. Pravilnika. Naprimjer, dizalica ili neki sastavni dio te dizalice (primjerice vinč), koji se koristi za dizanje mreža u samom ribolovu, nije prihvatljiv trošak u okviru ove mjere.

23.11.2016