Mapa weba    HR  |  EN


NOVO! Početak provedbe Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“


Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je započela provedba mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ i to temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ („Narodne novine“, broj 120/2016).
 
Korisnici Zahtjeve za potporu za sufinanciranje premija osiguranja na temelju polica osiguranja akvakulturnih stokova dostavljaju temeljem Pravilnika jednom godišnje, u razdoblju od 01. svibnja do 1. srpnja.
 
Iznimno, Zahtjev za potporu koji se podnosi u 2016. godini, dostavlja se do 31. prosinca 2016. godine.
 
Zahtjev za potporu može obuhvaćati više polica osiguranja, ali je potrebno voditi računa da u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu polica/e za koju/e se traži potpora mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a premija osiguranja koju korisnik plaća na temelju te/tih police/a ne smije biti plaćena u cijelosti.
 
Postupak za podnošenje Zahtjeva za potporu je definiran člankom 7. Pravilnika, a svi potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje.

22.12.2016