Mapa weba    HR  |  EN


Mali obalni ribolov: Ažurirana lista i korisnici s pravom na besplatnu rekreacijsku dozvolu i dozvolu za parangal


Ažurirana Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu objavljena je u „Narodnim novinama“ br. 123/2016 od 30. prosinca 2016. godine i sadrži:
 

  • ažurirana rang-lista sudionika u malom obalnom ribolovu od 1. siječnja 2017. godine utvrđenih sustavom bodovanja na temelju podnesenih zahtjeva nalazi se ovdje.
  • ažurirana rang-lista podnositelja zahtjeva koji su udovoljili kriterijima objavljenim u Pravilniku o malom obalnom ribolovu („Narodne novine“ br. 8/15, 15/15, 19/2015, 78/15 i 107/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ali primjenom sustava bodovanja ni nakon ažuriranja rang-liste ne prelaze bodovni prag za sudjelovanje u malom obalnom ribolovu od 1. siječnja 2017. godine nalazi se ovdje.
  • ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju zakonskih propisa koji su važili do dana stupanja na snagu Pravilnika nalazi se ovdje.

 
Rang lista sudionika u malom obalnom ribolovu ažurirana je temeljem informacija o broju podnositelja zahtjeva koji su tijekom 2016. godine odustali od prava na obavljanje malog obalnog ribolova te na temelju službenih podataka o preminulim osobama. U 2017. godini pravo na obavljanje malog obalnog ribolova temeljem podnesenih zahtjeva ostvaruje 3408 podnositelja zahtjeva pri čemu se bodovni prag spustio na 27 bodova, odnosno za 114 mjesta na rang listi. Podnositelji zahtjeva koji ni u ovoj godini ne prelaze bodovni prag za sudjelovanje u malom obalnom ribolovu ostvaruju pravo na besplatnu dozvolu za rekreacijski ribolov i ribolov parangalima. Kao i prethodne godine besplatne dozvole za rekreacijski ribolov se automatski generiraju u informacijskom sustavu Uprave ribarstva i neće se izdavati u papirnatom obliku. Generirane dozvole za rekreacijski ribolov nalaze se ovdje.

 

15.02.2017