Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)


Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 4/17 objavljen Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_01_4_154.html . Pravilnikom se propisuju odredbe koje se odnose na ulov i promet igluna, kao i prateću kontrolu i nadzor. Važno je napomenuti da je ribolov igluna dozvoljen od 1. lipnja do 31. prosinca te da se gospodarski ribolov igluna smije obavljati samo plovilima upisanim u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of SWO-MED Vessels). Popis iskrcajnih mjesta obuhvaća luke propisane člankom 10. Pravilnika. Vezano za športski i rekreacijski ribolov, ribolov igluna dozvoljen je isključivo uz posjedovanje odgovarajuće dozvole na način ulovi i pusti.
Predmetni propis stupio je na snagu 14. siječnja 2017. godine.
 

20.01.2017