Mapa weba    HR  |  EN


Omogućavanje službenog postupka prijave odlaska/dolaska brodova iz i u hrvatske morske luke putem sustava CIMIS kroz aplikaciju e-očevidnik


Sukladno odredbama Pravilnika o ispravama , dokumentima i podacima  o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13 i 55/15), implementiran je „Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav“ (CIMIS) kao informacijski sustav putem kojega se obavlja obvezujući službeni postupak prijave odlaska / dolaska ribarskih brodova iz i u hrvatske morske luke.

Primjenom elektroničkih prijava putem sustava CIMIS, u potpunosti je ukinuta prijava na papiru odnosno fizičko uručenje obrazaca prijave službenicima Lučkih kapetanija i Ispostava lučkih kapetanija Uprave sigurnosti plovidbe.

Radi daljnjeg smanjenja administrativnog opterećenja predstavnika ribarskih brodova,i Uprava ribarstva i  Uprava sigurnosti plovidbe zajedničkim naporima pristupile su elektroničkom uvezivanju sustava CIMIS i aplikacije e-očevidnik, kako bi se osigurala jednokratna prijava odlaska / dolaska brodova.

Navedenim uvezivanjem predstavnici ribarskog broda u mogućnosti su obaviti obvezujući službeni postupak prijave odlaska / dolaska broda u okviru aplikacije e-očevidnik, bez obveze za direktnim pristupanjem sustavu CIMIS. Slijedom toga relevantni se podaci putem web servisa automatski razmjenjuju između aplikacije e-očevidnik i sustava CIMIS odnosno, unosom podataka u e-očevidnik smatra se izvršenom obveza predstavnika ribarskog broda za dostavom istih Upravi sigurnosti plovidbe.

S danom 15. veljače 2017. godine svim predstavnicima ribarskih br odova biti će omogućeno obavljanje službenog postupka prijave odlaska / dolaska broda iz i u hrvatske morske luke putem aplikacije e-očevidnik. Prethodno će aplikacija e-očevidnik biti ažurirana na verziju s implementiranom mogućnošću prijave u CIMIS sustav.


Dokument


08.03.2017