Mapa weba    HR  |  EN


Prikupljanje socio-ekonomskih podataka o gospodarskom ribolovu


Molimo ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov koji do sada nisu dostavili socio-ekonomske podatke o plovilu za 2015. godinu da to učine u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 20. ožujka.
 
Prikupljanje podataka provodi se putem obrazaca uz pojašnjenja koja se nalaze u uputama.
 
Molimo da ispunjeni obrazac dostavite Upravi ribarstva na jednu od sljedećih adresa:
a. elektronička pošta: ekop@mps.hr,
b. poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb s naznakom "EKONOMSKO PRIKUPLJANJE", ili
c. faksirajte na broj 01/6443-200.
 
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na 01/6443-177 ili 01/6443-222

28.04.2017