Mapa weba    HR  |  EN


VAŽNO!!! 14. SVIBANJ 2017. GODINE – ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE ZA PRIVREMENU OBUSTAVU PLIVARIČARSKOG RIBOLOVA ZA SVIBANJ 2017. GODINE


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2017. godine („Narodne novine“, broj 42/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za razdoblje privremene obustave u trajanju od petnaest dana koja se provodi od 30. travnja 2017. godine u 12:00 sati do 15. svibnja 2017. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Iznimno je važno napomenuti da su, u odnosu na dosadašnji način podnošenja Zahtjeva za potporu u okviru provedbe mjere privremene obustave, rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, i traju do 14. svibnja 2017. godine, odnosno u tijeku privremene obustave. TOČNIJE, ZAHTJEVI ZA POTPORU SE PODNOSE ISKLJUČIVO DO 14. SVIBNJA 2017. GODINE.
 
Zahtjevi za dodjelu potpore se podnose na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2017. godine („Narodne novine“, broj 42/2017) te se natječaj ne objavljuje.
 
Zahtjev za potporu se podnosi na obrascu Zahtjeva za potporu, uz dokumentaciju koja je definirana prilogom Zahtjeva za potporu. Obrazac i popis obavezne dokumentacije se mogu preuzeti ovdje ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.
 
Zahtjev za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: 

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb
s naznakom: 

„Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov svibanj 2017.) - NE OTVARATI“.


15.05.2017