Mapa weba    HR  |  EN


OBAVIJEST! Produljenje roka za prijavu na natječaje u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“


Obavještavaju se korisnici da su izmjenama natječaja objavljenima u „Narodnim novinama“ broj 55/2017 produljeni rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru sljedećih mjera:
 
·         mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“  – novi rok je             1. rujna 2017. godine
·         mjera  „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ - novi rok je 1. rujna 2017. godine  


13.06.2017